Privasi

Privasi

KerjaGomen.com ini tidak berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga mahupun menyimpan maklumat yang dikumpul tentang lawatan anda untuk digunakan selain daripada menganalisis prestasi kandungan melalui penggunaan 'cookies', yang boleh anda matikan pada bila-bila masa dengan mengubah suai tetapan pelayar Internet anda . KerjaGomen.com tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di blog ini di laman web atau media lain tanpa kebenaran.


Terma Dan Syarat Penggunaan

Semua kandungan yang disediakan di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja. KerjaGomen.com ini tidak membuat sebarang pernyataan tentang ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat di laman web ini atau ditemui dengan mengikuti mana-mana pautan di laman web ini.

KerjaGomen.com tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam maklumat ini mahupun untuk ketersediaan maklumat ini. KerjaGomen.com tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian, kecederaan atau kerosakan daripada paparan atau penggunaan maklumat ini.

Terma dan syarat ini tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis.


Polisi Komen di Laman Web KerjaGomen.com

KerjaGomen.com berhak untuk mengedit atau memadam sebarang komen yang dihantar ke laman ini tanpa notis kerana;

1. Komen yang dianggap sebagai spam atau spam yang boleh dipersoalkan

2. Komen termasuk kata-kata kotor

3. Komen yang mengandungi bahasa atau konsep yang boleh dianggap menyinggung perasaan

4. Komen yang menyerang seseorang secara individu

Post a Comment