Jawatan Kosong Jabatan Perangkaan Malaysia

Jawatan kosong berikut diperlukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia

Jawatan Kerja Kosong Kerajaan Jabatan Perangkaan Malaysia

Jawatan : Perangkawan Gred E41

Kekosongan : 25

Simpanan : 50


Syarat Lantikan:

• warganegara Malaysia;

• berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan

Antara syarat-syarat lantikan yang lain juga syarat-syarat peningkatan lantikan, keperluan bidang pengkhususan & keperluan tambahan dapat dilihat pada slide di bawah.


Syarat Kelayakan Bahasa Melayu: 

• Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Maklumat Syarat Lantikan:

Maklumat syarat lantikan / gaji /  tugas-tugas jawatan di pautan berikut: https://www.spa.gov.my/spa/laman-utama/gaji-syarat-lantikan-deskripsi-tugas/ijazah-sarjana-phd/perangkawan-gred-e41

Calon yang berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan hendaklah memohon secara dalam talian melalui Portal Rasmi Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9): https://spa9.spa.gov.my. Calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula sekiranya permohonan masih dalam tempoh sah laku pada tarikh tutup iklan. Walau bagaimanapun, calon perlu memastikan pusat temu duga dikemas kini pada atau sebelum tarikh tutup iklan. Hanya permohonan calon yang diterima sebelum atau pada tarikh tutup iklan akan diproses. Tarikh tutup permohonan bagi urusan pengambilan ini adalah sebelum atau pada 29 September 2022 (Khamis), jam 11.59 malam.

Untuk penerangan lanjut boleh di lihat pada slide di bawah :
Post a Comment

Previous Post Next Post