Jawatan Kosong Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)

Jawatan kosong terkini Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)

Jawatan Kerja Kosong Kerajaan Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)

Jawatan : Pegawai Pertahanan Awam

Gred : KP41

Kekosongan : 8

Simpanan : 15


Syarat Lantikan :

• warganegara Malaysia;

• berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan

• memiliki:

   (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengaj ian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau

   (ii) bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat lnspektor Polis atau Leftenan Muda atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyairekod perkhidmatan yang baik; atau

   (iii) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

• mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti

yang berikut:

   (i) tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;

   (ii) berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

   (iii) mempunyai ukuran lndeks Jisim Sadan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;

   (iv) mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan 84sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);

   (v) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;

   (vi) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan

   (vii) diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan yang berdaftar.


Syarat Kelayakan Bahasa Melayu 

•Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Syarat Peningkatan Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Pertahanan Awam adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Pertahanan Awam Gred C41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

(a)    (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau

      (ii) lulus peperiksaan khas; dan

(b) had umur pelantikan:

      (i)  berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

      (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

      (iii)berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.


Keperluan Tambahan :

Hanya calon yang telah memperoleh kelayakan/ kelulusan ijazah sarjana muda yang telah diiktiraf oleh senat universiti/ jawatankuasa berkaitan pada atau sebelum tarikh tutup iklan permohonan jawatan ini layak memohon selaras dengan syarat skim perkhidmatan.


Maklumat Syarat Lantikan :

Maklumat syarat lantikan / gaji /  tugas-tugas jawatan di pautan berikut: https://www.spa.gov.my/spa/laman-utama/gaji-syarat-lantikan-deskripsi-tugas/ijazah-sarjana-phd/pegawai-pertahanan-awam-gred-kp41

Calon yang berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan hendaklah memohon secara dalam talian melalui Portal Rasmi Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9): https://spa9.spa.gov.my. Calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula sekiranya permohonan masih dalam tempoh sah laku pada tarikh tutup iklan. Walau bagaimanapun, calon perlu memastikan pusat temu duga dikemas kini pada atau sebelum tarikh tutup iklan. Hanya permohonan calon yang diterima sebelum atau pada tarikh tutup iklan akan diproses. Tarikh tutup permohonan bagi urusan pengambilan ini adalah sebelum atau pada 30 November 2021 (Selasa), jam 11.59 malam.

Post a Comment

Previous Post Next Post